Prze-Ogarniacze. Przedsiębiorczość inaczej

program edukacyjny

Prze-Ogarniacze to projekt edukacyjny, adresowany do uczniów klas czwartych dzięki któremu, w czasie sześciu 90-minutowych spotkań o charakterze warsztatowym, zapoznajemy uczniów z zagadnieniami z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości oraz działań prospołecznych. Uczniowie będą uczestniczyć w inspirujących lekcjach, których scenariusze oparliśmy o aktywne formy nauczania, czyli bazujące na nauce przez współpracę i zabawę. Tematy spotkań dobrane są tak, aby poszerzać horyzonty i ukazywać zastosowanie poruszanych zagadnień w życiu codziennym.

Prze-Ogarniacze to nowa odsłona prowadzonego przez Fundację w latach 2016-2019 – programu Mały Świat Dużego Pieniądza, który obejmował zajęcia o podobnej tematyce. Nasze dotychczasowe doświadczenia pozwoliły wzbogacić scenariusze zajęć o nowe, cenne zagadnienia i ćwiczenia – wszystko po to by jeszcze mocniej postawić na praktyczny wymiar przekazywanej przez nas wiedzy. Nowością w bieżącej edycji jest na przykład urozmaicenie zajęć o treści związane z cyberbezpieczeństwem. Wszystko w formie dostosowanej do percepcji naszych odbiorców.

Nowością jest również sposób poprowadzenia zajęć, poprowadzimy je dla Was hybrydowo: trzy spotkania odbywać się będą zdalnie, ze studia w Fundacji (podczas tych spotkań uczniowie będą przebywać w klasie pod opieką nauczyciela – koordynatora ze strony szkoły, którego rolą będzie wspomaganie Trenera Projektu w efektywnym przeprowadzeniu zajęć). Pozostałe trzy spotkania osobiście w placówce, poprowadzi nasz Trener. W przypadku zamknięcia szkół z powodu pandemii – projekt w pełni realizowany będzie w formie zdalnej. (Zajęcia online prowadzone będą wówczas dla dzieci przebywających w domach, z wykorzystaniem niezbędnych środków i narzędzi).

TEMATY NASZYCH ZAJĘĆ

1.Po co wymyślono pieniądze i do czego są nam potrzebne? (stacjonarnie) Wskażemy na funkcje pieniądza jako miernika wartości i środka płatniczego. Zapoznamy uczniów z jego historią i ewaluacją na przestrzeni lat. Uwrażliwimy na zagrożenia wynikające z nieodpowiedzialnego korzystania z pieniądza elektronicznego.

2.Oszczędnością i pracą ludzie się bogacą. (online) Uświadomimy dzieciom konieczność przemyślanego wydawania pieniędzy, przy jednoczesnym docenianiu korzyści wynikających z umiejętności ich oszczędzania, a także planowania własnych wydatków w sposób ekonomiczny.

3.Wszyscy dla wszystkich, czyli dlaczego warto współpracować? (online) Pokażemy, jak ważną rolę odgrywa podział zawodowy społeczeństwa; uświadomimy uczniom, że pewne zawody zanikają, a powstają nowe – co jest wynikiem rozwoju cywilizacyjnego. Podpowiemy co warto brać pod uwagę przy planowaniu swojej przyszłości. Zaangażujemy uczniów do współpracy i wspólnej twórczości.

4.Gdy pomagamy innym, sami jesteśmy szczęśliwi. (stacjonarnie) Zwrócimy uwagę dzieci na to, że chęć pomagania innym powinna przekładać się na konkretne działania i że są wśród nas ludzie, którzy poświęcają swój czas, aby robić coś dobrego. Zachęcimy uczniów do działań prospołecznych, co pozwoli im w przyszłości baczniej zwracać uwagę na potrzeby innych.

5.Co mogę zrobić, aby w mojej szkole i moim otoczeniu żyło się dobrze? (online) Pokażemy uczniom jak duży jest ich wpływ na otaczającą rzeczywistość rozwiniemy kreatywność, a także świadomość wpływu ich zachowania na ekologię i otaczające środowisko.

6.Precyzyjne planowanie, by mądrze wydawać pieniądze. (stacjonarnie) Pokażemy uczniom, że precyzyjne zaplanowanie przedsięwzięcia jest konieczne, aby panować nad czasem, który mamy do wykorzystania i aby mądrze wydawać swoje pieniądze, bo to zaprocentuje w przyszłości. Finałem projektu jest wyjazd dzieci na ufundowaną przez nas wycieczkę do miejsca

 

Informujemy, że zapisy na rok szkolny 2021/2022 zostały zakończone. Wkrótce więcej informacji.

Pliki do pobrania

Zgłoś

szkołę

przejdź
do formularza +
przejdź
do formularza +

Podsumowaniew liczbach

Zwieńczeniem programu będzie specjalnie zorganizowany wyjazd wszystkich jego uczestników do Warszawy, gdzie odwiedzą oni Centrum Pieniądza NBP oraz Centrum Nauki Kopernik.

Maluchy otrzymały również prezenty w postaci książek „Świat Pieniądza”.

ponad

1401

uczniów z 77 klas czwartych poznało tajniki ekonomii

35

szkoły podstawowe wzięły udział w projekcie

6

spotkań warsztatowych (12 h lekcyjnych) w każdej klasie

Warto kształtować u dzieci poczucie i wartość pieniędzy, od najmłodszych lat uwrażliwiać na mądrość gospodarowania nimi

Marzena Bochniewicz
nauczycielka współprowadząca zajęcia