RODO

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Chcemy poinformować Cię na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe. Czytając informację dowiesz się również jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe oraz jakie przysługują Ci prawa.

Gdy będziesz potrzebował dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub będziesz chciał skorzystać z przysługujących Ci praw, prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Danych Osobowych.

Kontakt 
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Inspektor Ochrony Danych
Tel: +48 14 699 72 60, e-mail: dane.osobowe@fundacjasniezka.org

Fundacja Śnieżka siedziba Fundacji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44.

 

Mając na względzie prywatność naszych podopiecznych oraz współpracujących z naszą Fundacją osób, a także w związku ze zmianami obowiązującymi w przepisach, udostępniamy poniższe dokumenty, aby osoby zainteresowane znały zakres przetwarzania jej/jego danych osobowych.
Prosimy o zapoznanie się z poniżej zamieszczonymi klauzulami:

 

Klauzula informacyjna-Darczyńca wpłaty celowe

Klauzula informacyjna-Darczyńca 1%

Klauzula informacyjna-Kontrahent

Klauzula informacyjna-Korespondencja

Klauzula informacyjna-Przelewy24