O nas

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, istniejącą od 2005 roku. Naszym fundatorem jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA. Prężnie rozwijając swoją działalność staliśmy się organizacją, która wspiera realizowaną przez Śnieżkę strategię działalności społecznej, będącą elementem działań jakie firma realizuje na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Jako Fundacja nasze działania realizujemy zarówno lokalnie, jak i ogólnopolsko, adresując je szczególnie do dzieci i młodzieży. Kluczowymi obszarami naszej działalności są:

stypendia

Edukacja i wsparcie rozwoju

Szeroko pojęte działania edukacyjne obecnie realizujemy poprzez autorskie inicjatywy i programy społeczne. Pierwszy z nich – „Świat w Kolorach” – to duży projekt o zasięgu ogólnopolskim, drugi program, „Przeogarniacze”, jest realizowany lokalnie na terenie powiatu dębickiego. Wspieramy także rzeczowo lokalne międzyszkolne konkursy edukacyjne i sportowe i wciąż rozwijamy nasze działania na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży.

Dzięki Fundatorowi, FFiL Śnieżka SA, który nie tylko wspiera nasze cele statutowe, ale też finansuje bieżącą działalność, wszystkie środki, jakie pozyskujemy od darczyńców, możemy przeznaczać na działalność statutową. Nie pobieramy żadnych opłat ani prowizji.

W roku 2023 FFiL Śnieżka SA przekazała na rzecz naszej Fundacji kwotę 633 tys. PLN.

W roku 2023 nasza Fundacja otrzymała również darowizny rzeczowe od Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. w łącznej kwocie 35.569,88 PLN.

stypendia

Nasze wcześniejsze działania

Do 2021 roku działalność Fundacji oparta była o dwa filary: Edukację i Ochronę Zdrowia, a zadania te realizowaliśmy głównie lokalnie.

W zakresie edukacji, poza prowadzonym programem „Przeogarniacze”, realizowaliśmy wsparcie działalności edukacyjnej szkół, czy innych jednostek prowadzących działalność oświatową, kulturalną lub sportową. Przez lata angażowaliśmy się we współfinansowanie wielu cennych inicjatyw, rozwijający dzieci i młodzież w wielu dziedzinach (m.in. konkursy, olimpiady, czy zawody sportowe).

Nasze działania na rzecz ochrony zdrowia, które realizowaliśmy do 2021, roku skupiały się na pomocy osobom przewlekle chorym i z niepełnosprawnościami, m.in. poprzez dofinansowywanie kosztów leczenia, czy rehabilitacji (np. zakup leków, koszty operacji, rehabilitacji, różnego rodzaju terapii, a także zakup sprzętu niezbędnego w powrocie do zdrowia). Pod naszymi skrzydłami w tym czasie znalazło się kilkudziesięciu stałych podopiecznych, których wspieraliśmy w procesie leczenia.

Statut

Zapraszamy do zapoznania się z treścią statutu naszej Fundacji.

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Polityki Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem.

Zarząd i pracownicy

Zarząd fundacji

foto

Aleksandra Małozięć

Prezes Zarządu

foto

Piotr Drogoń

Członek Zarządu

foto

Agnieszka Węgrzyn

Członek Zarządu

foto

Sławomir Wilkos

Członek Zarządu

Pracownicy fundacji

foto

Karol Baran

Księgowy Fundacji

foto

Ilona Stasiowska

Specjalista ds. CSR/ Trener Projektu

Rada fundacji

foto

Witold Waśko

Przewodniczący Rady

foto

Anna Mikrut

Członek Rady

foto

Joanna Wróbel-Lipa

Członek Rady

foto

Izabela Chmiel

Sekretarz Rady