NasiPodopieczni

W 2021 roku nasza fundacja zakończyła działalność w zakresie Ochrony Zdrowia oraz wsparcia osób fizycznych i pojedynczych instytucji. Jednocześnie podopieczni fundacji otrzymali pomoc zarówno w poszukiwaniu, jaki i procesie przeniesienia (wraz ze środkami dotychczas zebranymi na ich rzecz) pod skrzydła nowych fundacji, specjalizujących się w konkretnych schorzeniach.

Aktualnie nie prowadzimy zbiórek celowych na rzecz osób fizycznych.

Fundacja Śnieżka pozostaje organizacją pożytku publicznego (OPP) i nadal będzie zbierała od darczyńców 1% podatku na realizację celów statutowych skoncentrowanych na działalności edukacyjnej.

Sprawozdania wydatkowania otrzymanych środków pieniężnych oraz bieżące informacje na temat realizowanych przez fundację działań, a także skali wsparcia przez fundatora – Śnieżkę SA – są dostępne w zakładce raporty do pobrania.

Pomagaj z nami+