Budowniczy zamku łańcuckiego Stanisław Lubomirski

Obraz został wykonany w łańcuckim Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży, w ramach projektu “Dziecięcy świat w kolorach”

Stanisław Lubomirski – budowniczy zamku w Łańcucie i pierwszy właściciel miasta z tego rodu oraz obrońca Chocimia z 1621r. W tle plan fortyfikacji bastionowych Łańcuta z pierwszej połowy XVII w.

Bitwa pod Chocimiem w 1621r przeszła do historii polskiego oręża jako jedno z największych zwycięstw wojsk Rzeczypospolitej. Twierdza w Chocimiu zatrzymała marsz armii osmańskiej w głąb Rzeczypospolitej. Wojskami po śmierci Chodkiewicza dowodził Stanisław Lubomirski – budowniczy zamku w Łańcucie i pierwszy właściciel miasta z tego rodu.

Na obrazie namalowanym w łańcuckim szpitalu Stanisław Lubomirski został symbolicznie sportretowany w husarskiej zbroi wraz z janczarem (żołnierzem wyborowej piechoty tureckiej). Bitwa pod Chocimiem to starcie tych dwóch formacji, uważanych przez im współczesnych za najlepsze jednostki wojskowe w tamtym czasie. Szczególnie ważnym wydarzeniem w czasie obrony Chocimia była szarża 600-700 husarzy na 10-tysięczny czworobok janczarów. Młody sułtan Osman II widząc klęskę swoich żołnierzy w starciu z nielicznym przeciwnikiem, rozpłakał się z bezsilności.

Józef Brandt, Bitwa pod Chocimiem / Źródło: Wikimedia Commons

Zasługą Stanisława Lubomirskiego budowniczego zamku łańcuckiego było skuteczne prowadzenie obrony Chocimia po śmierci hetmana Chodkiewicza oraz  podpisanie pokoju z Turcją, który odsuwał od Rzeczpospolitej niebezpieczeństwo tureckie na kilka lat.