p4
p6
p3

Aktualności

Nasza fundacja odmienia swoje oblicze i koncentruje się na edukacji


22 października 2021

Koncentracja na autorskich programach społecznych, odświeżona nazwa i nowe logo – to zmiany symbolizujące nowy rozdział w historii Fundacji Śnieżka. Skupi się ona na rozwoju programów edukacyjnych kierowanych głównie do uczniów szkół podstawowych oraz zainwestuje w poprawę warunków leczenia m.in. pacjentów oddziałów psychiatrii dziecięcej. Nadal będzie też wspierać przedsięwzięcia edukacyjne na Podkarpaciu.  

Nowa identyfikacja, skupienie misji wokół edukacji (jednego z dwóch dotychczasowych filarów) i nowy zarząd – to najważniejsze zmiany które w ostatnim półroczu zaszły w Fundacji Śnieżka (działającej od czasu jej powołania w 2005 r. jako Fundacja Śnieżki Twoja Szansa). Prace nad nową strategią trwały od kilku miesięcy i obecnie nadszedł czas na ich zaprezentowanie.

Fundacja skupi się na edukacji i inspirowaniu w dziedzinach, w których propagowaniu wspiera ją Śnieżka SA – jej fundator, który posiada wysokiej klasy specjalistów (m.in. w zakresie biologii, chemii i przedsiębiorczości). Dzięki połączeniu wsparcia finansowego oraz wolontariatu kompetencji fundacja posiada mocną bazę, która pozwala jej budować profesjonalne programy edukacyjne w wymienionych dziedzinach.

Nowa nazwa, nowe drogi wsparcia

Elementem zmian w strategii fundacji jest  jej odświeżona nazwa, z której zniknął człon „Twoja Szansa”. Pierwsza nazwa fundacji miała swoje źródło w jej programowych korzeniach, czyli wspieraniu podopiecznych. Na przestrzeni kilkunastu lat cały sektor NGO, w tym organizacji pożytku publicznego, mocno się sprofesjonalizował. Powstały m.in. wyspecjalizowane fundacje, zajmujące się konkretnymi grupami chorób, które umożliwiają uzyskanie kompleksowego wsparcia (nie tylko finansowego), adekwatnego do konkretnych przypadków medycznych. Fakt ten zyskał na znaczeniu wraz z powiększaniem się grona podopiecznych fundacji i liczby różnorodnych schorzeń, z którymi przyszło im się mierzyć.

– Fundacje specjalizujące się w konkretnych chorobach wspierają podopiecznych w całym procesie leczenia – również swoją profesjonalną wiedzą w konkretnych wąskich dziedzinach. To droga, dzięki której pomoc w walce z chorobą jest pełniejsza i przynosząca lepsze efekty. Dzięki takiemu holistycznemu podejściu również nasi podopieczni będą mogli w nowych fundacjach uzyskać pomoc, która pokieruje ich w walce z chorobą – mówi Aleksandra Małozięć, prezes Fundacji Śnieżka.

Wraz ze zmianą strategii Fundacja Śnieżka zrezygnowała z działań w zakresie ochrony zdrowia oraz wsparcia osób fizycznych i pojedynczych instytucji. Jednocześnie podopieczni fundacji otrzymali pomoc zarówno w poszukiwaniu, jaki i procesie przeniesienia (wraz ze środkami zebranymi na ich rzecz) pod skrzydła nowych fundacji.

Kilkanaście lat działalności fundacji to dynamiczny rozwój w zakresie edukacji i zdrowia. Aby jakość prowadzonych działań mogła być stale podnoszona, dla fundacji nadszedł czas wyboru jednej drogi specjalizacji – jeszcze mocniej skupionej wokół rozwoju dzieci i młodzieży. Podjęta decyzja poprzedzona wieloma konsultacjami i rozmowami z beneficjantami ma pozwolić na prowadzenie działań na najwyższym poziomie.

Obecnie Fundacja Śnieżka pracuje wyłącznie projektowo, realizując swoje programy i akcje według przejrzystych i ściśle określonych wytycznych.

Wizualnym symbolem zmian strategicznych jest nowe logo. Obecnie składa się ono z dwóch nałożonych na siebie elementów w odcieniach koloru pomarańczowego tworzących kształt serca. Nowe logo nawiązuje tym samym do wprowadzonej w tym roku nowej identyfikacji wizualnej Grupy Kapitałowej Śnieżka.

Edukacja i barwy w dwóch odsłonach oraz wsparcie lokalnych inicjatyw

Filarem działalności Fundacji Śnieżki stały się autorskie programy społeczne – głównie o charakterze edukacyjnym. Projekt „Dziecięcy Świat w Kolorach” – to przedsięwzięcie o zasięgu ogólnopolskim, którego prowadzenie fundacja w tym roku w całości przejęła od FFiL Śnieżka SA. Drugi program, „Prze-Ogarniacze”, jest realizowany lokalnie, na terenie powiatu dębickiego.

„Prze-Ogarniacze”, to nowa odsłona prowadzonego przez fundację w poprzednich latach programu „Mały Świat Dużego Pieniądza”. W odświeżonym formacie przybliża on uczniom klas czwartych szkół podstawowych zagadnienia z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości oraz działań społecznych. Uczniowie uczestniczą w inspirujących lekcjach, których scenariusze opierają się o formy nauczania bazujące na nauce przez współpracę i zabawę. Ich tematyka jest dobrana tak, aby poszerzać horyzonty i przygotowywać uczniów na wyzwania dorosłości. Dotychczas przygodę z ekonomią, zakończoną tematycznym wyjazdem do Warszawy, przeżyło już ponad 1400 czwartoklasistów z 35 szkół. Nowa formuła zakłada prowadzenie zajęć w systemie hybrydowym (część z nich odbędzie się stacjonarnie, a część online), dzięki czemu projekt może dotrzeć do szerszego grona odbiorców.

„Dziecięcy Świat w Kolorach” to ogólnopolski projekt realizowany od 2005 r., w trakcie którego odnowiono i pomalowano 30 oddziałów dziecięcych w szpitalach z całej Polski, zmieniając je w kolorowe i przyjazne dla małych pacjentów przestrzenie. „Dziecięcy Świat w Kolorach” w nowej, trwającej już odsłonie koncentruje się na wsparciu szpitalnych oddziałów psychiatrii dziecięcej. Motywację do działań fundacji w tym obszarze stanowi świadomość narastającego obciążenia psychicznego młodzieży i zwiększających się w związku z tym potrzeb w zakresie pomocy dzieciom.

– W nowej odsłonie programu stawiamy na dotarcie do oddziałów psychiatrycznych, które borykają się z wieloma wyzwaniami, również infrastrukturalnymi. Z drugiej strony zwiększająca się wciąż liczba pacjentów wśród dzieci i młodzieży świadczy o wysokiej potrzebie wsparcia tej konkretnej grupy jednostek medycznych. Wszyscy mamy świadomość, że czas pandemii mocno odbił się na kondycji psychicznej naszego społeczeństwa. Ważne jest, aby najmłodsi, których ten problem dotyka, mieli możliwość leczenia w komfortowych warunkach, sprzyjających rekonwalescencji – mówi Aleksandra Małozięć.

Oddziały psychiatryczne, są jednostkami wysokich potrzeb w zakresie remontów, co z kolei powoduje, że szpitalom brakuje środków na utrzymanie ich w odpowiedniej kondycji. Koncentrując się na tej grupie placówek, fundacja chce sprawiać, aby były one dla małych pacjentów drugim, komfortowym domem.

Program „Dziecięcy świat w kolorach” to również malowanie z przekazem. Odnawiane sale pokrywane są obrazami nawiązującymi do lokalnej historii i jej bohaterów – przede wszystkim przygód postaci, które w swoim życiu zmagały się z różnymi trudnościami i z tych zmagań wyszły zwycięsko. Aktualnie Fundacja Śnieżka prowadzi prace renowacyjne na Oddziale Psychiatrii Dziecięcej w Łańcucie.

– Poza główną osią projektu renowacji szpitali, czyli malowaniem oddziałów psychiatrii dziecięcej w całej Polsce, pozostawimy w tym względzie także przestrzeń na działania lokalne, podtrzymując wsparcie zaoferowane dębickiemu szpitalowi. Obecnie trwają prace renowacyjne na oddziale ginekologicznym i prowadzimy rozmowy na temat prac na sąsiednim położnictwie. Zarówno placówka w Łańcucie, jak i część remontowana już w Dębicy zostaną oddane do użytku w nowej odsłonie jeszcze w tym roku – dodaje Aleksandra Małozięć.

Fundacja angażuje się także w  realizowany przez Firmę Śnieżka projekt „Koloratorium”. Wsparcie to polega m.in. na partycypacji w tworzeniu kreatywnych materiałów edukacyjnych.

 

Dodatkowe formy wsparcia

Jednocześnie Fundacja Śnieżka będzie tak jak dotychczas wspierać – głównie rzeczowo – lokalne inicjatywy placówek edukacyjnych, między innymi konkursy międzyszkolne dla dzieci i młodzieży. Fundacja we współpracy z fundatorem wprowadziła także program w ramach którego lokalne jednostki publiczne (m.in. szkoły, instytucje, placówki kulturalne) oraz jednostki NGO (fundacje, stowarzyszenia) mogą korzystać ze stałego rabatu -35% na zakup farb przeznaczonych na ich cele remontowe. Zakres i pula prowadzonych działań nie jest zamknięta, a fundacja zamierza w swojej działalności rozwijać inicjatywy wspierające realizację jej celów statutowych.

Możliwe dalsze wspieranie przez darczyńców

Fundacja Śnieżka pozostaje organizacją pożytku publicznego (OPP) i nadal będzie zbierała od darczyńców 1% podatku na realizację celów statutowych skoncentrowanych na działalności edukacyjnej.

Dotychczasowa, wieloletnia działalność fundacji zaskarbiła sobie sympatię darczyńców. Jest to widoczne m.in. w rekordowej sumie środków pozyskanych w ramach zbiórki 1% podatku za 2020 rok. Na koniec września br. Fundacja Śnieżka pozyskała na wsparcie swojej działalności i swoich podopiecznych ponad pół miliona złotych – aż 581 tys. zł.

Sprawozdania wydatkowania otrzymanych środków pieniężnych oraz bieżące informacje na temat realizowanych przez fundację działań, a także skali wsparcia przez fundatora – Śnieżkę SA –  są dostępne na stronie internetowej fundacji: fundacjasniezka.org.