p4
p6
p3

Aktualności

Zmiany w sporządzaniu zestawienia kosztów !


4 maja 2016

Paragony, rachunki i faktury w małym formacie prosimy naklejać na kartkę formatu A4 i opisywać wg wzoru (Wzór). Ma to zapobiec zaginięciu bądź uszkodzeniu załączonych rachunków.

Nieprawidłowo przygotowane rachunki zostaną odesłane na adres nadawcy i nie uwzględnione w zestawieniu kosztów.

Dziękujemy