p4
p6
p3

Aktualności

Fundacja Śnieżki dziękuje za wsparcie z 1% podatku


7 listopada 2022

  Dzięki Państwa wsparciu z 1% podatku Fundacja Śnieżka realizuje projekty edukacyjne kierowane do dzieci oraz barwne renowacje oddziałów szpitalnych. W tym roku dzięki zaangażowaniu darczyńców pozyskała 266 790,00 zł na dalsze działania.  

Szanowni Darczyńcy,

Fundacja Śnieżka od lat w swoich działaniach społecznych wspiera rozwój dzieci poprzez swoje programy autorskie, a także organizuje renowacje oddziałów szpitalnych, mając na uwadze zwłaszcza potrzeby najmłodszych pacjentów. Jest to możliwe dzięki Państwa zaangażowaniu!

Jak co roku całą kwotę otrzymaną od Darczyńców w ramach wpłat z 1%, czyli łącznie aż 266 790,00 zł, przekażemy na nasze cele statutowe, w tym między innymi  na kolejne odsłony autorskich programów społecznych Fundacji.

Po zeszłorocznej zmianie obszarów działalności, Fundacja Śnieżka nie prowadzi już aktywności na rzecz beneficjentów indywidualnych, jednak ponad  połowa otrzymanych datków, to wciąż wpłaty dla osób, które dotychczas były podopiecznymi Fundacji. Środki te zostały przekazane byłym podopiecznym, a pozostała kwota wesprze realizację działań statutowych.

– Jesteśmy Państwu niezwykle wdzięczni za okazane nam zaufanie. Dzięki niemu w dalszym ciągu będziemy realizować pożyteczne działania, leżące w zakresie naszych specjalności. Środki od Darczyńców zaprocentują m.in. poprzez wsparcie edukacji w lokalnych szkołach i poprawę komfortu pacjentów i personelu na kolejnych oddziałach polskich szpitali– mówi Aleksandra Małozięć, prezes zarządu Fundacji Śnieżka.

Już w grudniu w ramach ogólnopolskiej akcji „Świat w Kolorach” (zapoczątkowanej przez naszego fundatora, Śnieżkę SA jako „Dziecięcy świat w kolorach”) sfinalizujemy barwną renowację Oddziału Wewnętrznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy. Połączymy w niej wsparcie dla naszej społeczności lokalnej z misją zmiany świata w miejsce pełne kolorów. W nadchodzącym roku planujemy zaś renowację kolejnego oddziału psychiatrii dziecięcej.

W nowym roku ponownie będziemy również wspierać edukację dzieci ze szkół podstawowych. Po raz piąty dzięki lokalnemu programowi „Przeogarniacze. Przedsiębiorczość inaczej” pomożemy dębickim czwartoklasistom w zrozumieniu zagadnień z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości. To akcja, w czasie której dbamy zarówno o zdobycie praktycznej wiedzy, z dziedzin takich jak np. szeroko pojęta ekonomia przydatnej w dorosłym życiu, jak i o uwrażliwienie uczniów społecznie.

Serdecznie Państwu dziękujemy za piękną pomoc w imieniu swoim i tych, którzy ją otrzymają!